Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-11-18

Fullmäktige i korthet 15-11-18

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 18 november 2015. Vice ordförande Niklas Claesson inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Företaget Trollhätteåkarnas Bud AB vill köpa en fastighet på Trestad Center som heter Äspered 3:2. Området är på drygt 37 000 kvadratmeter. KF sa ja till att sälja området för drygt 2,6 Mkr, vilket betyder 70 kronor per kvadratmeter.

2.
Företaget Brunberg Vänersborg AB vill köpa del av Blåsut 2:2 och Fiolen 3 i området Blåsut för att bygga bostäder. Det är området som brukar kallas ”Kindblomsvägen”. Efter en lång debatt KF sa ja till att avgöra ärendet i dag med rösterna 32-12. Fem ledamöter avstod och två var frånvarande.
I den avgörande voteringen blev det ett ja till försäljning med rösterna med samma siffror som i den första omröstningen.
Priset för tomterna blev 1,6 Mkr.

3.
Vänersborgs kommun har sedan 1994 haft ett avtal med Vänersborgs Sotningsdistrikt AB om rengöring och brandskyddskontroll. Avtalet löper ut sista december i år.
Det fanns ett förslag på att skriva ett nytt avtal med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Närf. Men ärendet slutade med ett beslut om återremiss för att göra en upphandling. Omröstningen slutade med 21 röster för en återremiss (17, alltså en tredjedel, räcker)

4.
Ärendet om ny taxa för sotning och brandskyddskontroll utgick eftersom förra punkten slutade med återremiss.

5.
Vänersborgs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid kvällens möte bekräftade KF att borgensförbindelsen fortfarande gäller. Anledningen: ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år och behövde därför förnyas.

6.
Det finns ett förslag till Fiberstrategi för kommunen. För att dra fram fiber måste man gräva, det kan vara i gata, park eller i jordbruksmark. Därför antog KF ”Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark”, i vilken en revidering av taxan ingår.

7.
KF antog ”Pensionspolicy 2015”. Den omfattar både anställda och förtroendevalda. Policyn ska bland annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla kompetent personal.

8.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bland annat socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

9.
Marianne Ramm (V) med flera har lämnat in en motion om att undersöka möjligheterna för kommunen att köpa in en staty som symboliserar civilkurage.
KF avslog motionen.

10.
Annalena Levin (C) har lämnat in en motion om att landsbygdssäkra politiska beslut. KF beslutade att motionen är besvarad med hänvisning till kommunens vision ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”.

11.
Motion från Ola Wesley (SD) med flera om att införa en skol/näring/föreningslivsdag i kommunen.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden.

12.
Fråga från Lutz Rininsland (V) till kommunstyrelsens
ordförande Marie Dahlin (S) om anställning av en asylsamordnare, trots att det
finns en motion i frågan.
Dahlin svarade: Jag delar uppfattningen att vi har en utmaning här, men vågar inte föregå hanteringen av motionen.

13.
Johanna Olsson (S) utsågs som ny ledamot i Socialnämnden
efter Anne Sophie Aronsson (S).

14.
Emelia Nordlund (C) utsågs till ny ersättare i Socialnämnden
efter Johanna Gustafsson (C).

15.
Sigyn Lindbom (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i AB
Vänersborgsbostäder. Platsen blir tills vidare vakant. 
KONTAKT

Skriv din text här...