Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-25

Fullmäktige i korthet 16-05-25

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 25 maj 2016. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Personalekonom Martina Krus informerade om den Personalekonomiska redovisningen, hälsobokslut 2015. En sammanställning som faktiskt jubilerar. Det är 25:e året i rad som den görs, något som gör Vänersborg till en föregångare på området.
I redovisningen hittar man fakta som:
Kommunen har 3 168 anställda.
De jobbar 19 200 timmar övertid.
Medelåldern är 46 år.

2.
Kommunen har tagit fram en så kallad Blåplan. Syftet är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster. KF antog den övergripande del 1 och del 3, som handlar om avrinningsområden. Del 2 handlar om vatten och avlopp och har antagits tidigare.

3.
KF ställde sig bakom Barn- och utbildningsnämndens förslag att bygga förskola i kvarteret Hönan. Förskolan ska ha 5 eller 6 avdelningar. Eftersom den blir 5,2 Mkr dyrare än det ursprungligen var tänkt konstaterade KF att den utökade investeringsramen får hanteras i samband med Mål- och resursplanen 2017-19.

4.
Kunskapsförbundet Väst ansvarar för den kommunala gymnasie-
och vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan. KF godkände årsredovisningen för 2015 och beviljade förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Det skedde efter en omröstning med siffrorna 25-21. Motförslaget
var att inte bevilja presidiet ansvarsfrihet. En del platser var tomma på grund av jäv och ersättare saknades.

7.
Som ny ersättare i KF efter Isabell Bergman (VFP) utsågs Gunnar Johansson (VFP).

8.
Som ny ersättare i Kunskapsförbundet Väst efter Bengt Rydholm (VFP) utsågs Magdalena Hansson (VFP).

9.
Motion från Ola Wesley (SD) om att Införa en Förberedelseskola på prov i kommunen.
Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se