Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-28

Kommunfullmäktige i korthet 29 september 2016

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 29 september 2016. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Det har tagits fram ett program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered. Det ska ligga till grund för kommande planering av området. En blandning av villatomter, samt hyres- och bostadsrätter ska eftersträvas. KF godkände programmet.

2.
Vänersborgs kommun har ett eget tryckeri. Förslaget var att flytta verksamheten från Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden. Efter votering bestämdes det att återremittera ärendet, vilket betyder att det inte blev något beslut denna kväll.

3.Trollhättan-Vänersborgs Flygplats är en kommunalt ägd flygplats, med Vänersborgs kommun som en av ägarna. Europeiska regler kräver att KF antar ett beslut om ”Förordnande beträffande tjänster av allmänt
ekonomisk intresse” för Fyrstads Flygplats AB, vilket gör det möjligt för
ägarkommunerna att fortsätta att stötta flygplatsbolaget ekonomiskt.

4.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bl a socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

5.
Kunskapsförbundet Väst har kommit in med delårsrapport till och med april 2016. KF noterade informationen.

6.
Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit att begränsad talartid i KF ska utredas. Det finns inga rättsliga hinder för att säja ja till motionen. KF konstaterade att det pågår diskussioner mellan de olika partigrupperna och att frågan bäst löses den vägen.

7.

Adam Frändelid (V) har motionerat om utegym, gärna i Skräcklan. Det finns redan planer på att bygga två gym. Ett vid Björkås i Vargön och ett i
Skräcklan. Därför sa KF ja till motionen.

8.
Åsa Olin (V) har motionerat om att öppna ett sportotek, där barn och ungdomar ska kunna låna utrustning, i samarbete med idrottsföreningarna. Bra idé, tyckte KF. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att se hur det kan finansieras.

9.
Adam Frändelid (V) har motionerat om avgiftsfri frukost i grundskolan. KF avslog motionen. Några av argumenten var att det kostar för mycket och att det troligtvis inte skulle hjälpa elever till att nå skolans mål.

11.
Ny motion från Adam Frändelid (V) om konstgräsplan för fotboll inom centralorten. Han anser att de som finns inte räcker till.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

12.
Till ny ledamot i KF efter Håkan Blomqvist (SD) utsågs Wanpen Strand (SD).

13.
Emilia Nordlund (C) avsade sig sina uppdrag som ersättare i
Demokratiberedning och i Socialnämnden.

14.
Uno Löfgren (tidigare KD) avsade sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Vänersborgs föreningsarkiv. Hans-Peter Nielsen (KD) utsågs som ny ersättare i föreningsarkivet.

15.
Stefan Larsson (S) avsade sig följande uppdrag: ledamot i KF, ersättare i Byggnadsnämnden, ersättare i Socialnämnden, ersättare i
Fastighets AB Vänersborg, ledamot i Kunskapsförbundet Väst.

16.
Henrik Dhejne (M) avsade sig uppdragen som ersättare i Barn-
och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Johan Feldtmann utsågs som ersättare i den förstnämnda, den sistnämnda platsen blir vakant.

17.
Nils Dahlgren (S) avsade sig uppdragen som ledamot i KF, Barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

18.
Åsa Olin (V) avsade sig uppdraget som ledamot i Demokratiberedningen. Eva Lindgren (V) tar hennes plats.

19.
Carl-Ewert Berg (C) avsade sig uppdraget som ersättare i styrelsen för AB Vänersborgsbostäder.

Extra ärenden:

9.
Ny motion från Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V)
angående kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.

10.
Ny motion från Stefan Kärvling (V) om Tågstopp Brålanda.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen.

11.
Christina Mattelin (S) avsade sig från uppdraget som ledamot
i Kultur- och fritidsnämnden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se