Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-20

Fullmäktige i korthet 20 september 2017

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 20 september 2017.

Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

5.
KF antog en strategi för det framtida integrationsarbetet. Det strategiska
ansvaret för integrationsarbetet flyttas från Socialnämnden till
Kommunstyrelsen. Därför beslutade KF också att ändra i dessa båda nämnders reglemente.

6. 
KF beslutade att godkänna Program för Detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron. KF beslutade också att programmet utgör ett underlag för
kommande planering av området och nya detaljplaner. 45 ledamöter sa ja och 6 ville att det skulle bli återremiss.

7.
KF sa ja till att fastigheten Onsjö 2:1 säljs till Onsjö 2:1 i Vänersborg Ekonomisk Förening för 8,1 Mkr. Området omfattas av en detaljplan för norra Nabbensberg, som gör det möjligt att bygga bostäder, kontor och centrumverksamhet.

8.
KF antog ett reviderat reglemente för Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bakgrunden är en ny lag om e-cigaretter som trädde i kraft vid halvårsskiftet.

9.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bland andra socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

10.
KF beslutade godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 års förvaltning avseende Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11.
KF noterade informationen som ges i Kunskapsförbundets delårsrapport april 2017. KFV:s resultat till och med april uppgår till 8,7 Mkr.

12.
Kurt Karlsson (SD) har motionerat om att göra Vänersborg känt som pensionärernas stad. KF avslog motionen med röstsiffrorna 41-7, 3 platser var tomma. Motiveringen var att mycket av det som Karlsson föreslog redan görs av kommunen, olika organisationer och frivilligverksamhet.

13.
Kurt Karlsson (SD) har motionerat om att införa en Pensionärernas dag i Vänersborg. KF avslog motionen. Även här var motiveringen att kommunen redan gör mycket av det som Karlsson avser.

14.
Medborgarförslag om att slopa halkbekämpning med salt. KF
beslutade att låta Samhällsbyggnadsnämnden ta beslut i ärendet.

15.
Ny motion från Anders Strand (SD) om att Polisanmäla åldersuppskrivna migranter som fått eller försökt få bidrag på falska grunder för brott mot bidragsbrottslagen.
KF beslutade att skicka den på remiss till Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

 

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se