Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-09-05

Kommunfullmäktige i korthet 18-09-05

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 5 september 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
I alla kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid kallad krisledningsnämnd. En översyn av kommunens reglementen har genomförts och KF antar ett nytt reglemente för nämnden och beslutar samtidigt att upphäva det gamla reglementet.

2.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bland annat socialtjänstlagen. KF noterar informationen.

3.
KF spikar 2019 års sammanträdesdagar för KF, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott. För KF:s del gäller följande onsdagar med starttid kl. 18:
13 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

4.
Åsa Olin (V) begär att få lämna sina uppdrag i KF och kultur- och fritidsnämnden eftersom hon har flyttat från kommunen och KF
godkänner det. Kate Giaver (V) ersätter henne i kultur- och fritidsnämnden.

5.
Lutz Rininsland (V) lämnar in en motion om att Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika.
KF beslutar att skicka den på remiss till kommunstyrelsen.

6.
Adam Frändelid (V) lämnar in en motion om Bangolf i Skräckleparken.
KF beslutar att skicka den på remiss till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

9.
Anders Wiklund (MP) m.fl. lämnar in en motion om Inrättande av naturreservat för det oexploaterade området längs Göta älv och Lillån till
Restad gård.
KF beslutar att skicka den på remiss till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se