Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-10-24

Kommunfullmäktige i korthet 18-10-24

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 24 oktober 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ålderspresident
Lutz Rininsland fattaade ordförandeklubban och inledde med att hälsa det ”nya” fullmäktige välkommen till sitt första möte efter valet.

1.
Lutz inleder med att förrätta upprop. Eftersom det var första sammanträdet med det nya KF efter valet fick alla ställa sig upp och presentera sig.

2.
Eftersom partierna inte har förhandlat färdigt om vilka som
ska styra kommunen utgick punkten val av ordförande.

3.
Eftersom partierna inte har förhandlat färdigt om vilka som
ska styra kommunen utgick punkten val av förste och andre vice ordförande.

4.
Följande valdes till valberedning:
Anna-Karin Sandberg (MP)
Ingvar Håkansson (C)
Ola Wesley (SD)
Anders Strand (SD)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Reidar Eriksson (S)
Gunnar Bäckman (KD)

5.
KF beslutade att ledamöterna ska sitta partivis på detta
sammanträde som kallas konstituerande.

6.KF spikar 2019 års sammanträdesdagar för KF, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

För KF:s del gäller följande onsdagar med ordinarie starttid
kl. 18:
13 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

7.
Revisorerna har yttrat sig över delårsrapporten per 31
augusti 2018. KF noterade informationen.

8.
Följande kommunala bolag har lämnat in årsredovisningar till
KF för kännedom:

1. Vattenpalatset Vänerparken AB

2. Fastighets AB Vänersborg

3. AB Vänersborgsbostäder

4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB

KF noterade informationen.

9.
Magnus Kesselmark (V) lämnade in en motion om presentation av de kommunala bolagen i KF.

KF beslutade att
skicka den på remiss till kommunstyrelsen.

10.

Kurt Wahlgren (SD) lämnade in en motion om fler parksoffor, även utanför
centrum.

KF beslutade att
skicka den på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

11.

Kurt Wahlgren (SD) lämnade in en motion om fler papperskorgar,
även utanför centrum.

KF beslutade att
skicka den på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se