Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-11-25

Fullmäktige i korthet 22-11-23

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 november.

Mötet hölls på Quality Hotel och både radio- och webbsändes. Fullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop. Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

 1. Ann-Marie Jonasson (S) och Robin Danielsson (M) väljs till justerare.
 2. KF beslutar att anta policy för medborgardialog i Vänersborgs kommun med ändringen att ordet medborgardialog utbyts mot invånardialog.
 3. KF beslutar att upphäva plan för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM, från 2011 som istället ska ersättas av en anvisning beslutad av kommundirektören.
 4. KF beslutar att anta en revidering av pensionspolicy som kommer att gälla från 1 januari 2023.
 5. KF fastställer utdebitering under 2023 till 22:21 per skattekrona.
 6. KF beslutar om utbetalning om partistöd för 2023.
 7. KF beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2022 med 38 miljoner kronor och för 2023 med 16 miljoner kronor som ska användas till nya Holmängenskolan.
 8. KF beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen om att upphäva vattenskyddsområde och vattenföreskrifter för Gunnebo.
 9. KF anser medborgarförslag om flytt och bevarande av Gamla porten till Wargöns bruk besvarat. Portens flytt och bevarande hanteras inom ramen för pågående detaljplanearbete.
 10. KF utser Bo Carlsson (C) till ledamot och sammankallande för valberedningen för Luftvårdsförbundet Luft i Väst
 11. Ordföranden avslutar mötet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se