Hoppa till innehåll

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskott, personal- och förhandlingsutskott och konsumentutskott. Samarbetsorgan med kommunala ledamöter är: Näringslivsråd, Fyrbodals kommunalförbund och Samarbetskommitté för Tvåstad. Under kommunstyrelsen ligger också Samverkansgruppen för hållbar utveckling och miljö, Budgetberedning och Rådet för hälsa och hållbarhet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se