Hoppa till innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskott, personal- och förhandlingsutskott och konsumentutskott. Samarbetsorgan med kommunala ledamöter är: Näringslivsråd, Fyrbodals kommunalförbund och Samarbetskommitté för Tvåstad.

Kommunstyrelsens organisationsschema