Hoppa till innehåll

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Detta innebär bl.a. beredning och uppföljning av mål, förväntande resultat och direktiv.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef och är organiserad i tre stabskontor: Ekonomikontor, Personalkontor och IT-kontor samt fyra avdelningar: Avdelning för hållbar utveckling, Juridik- och säkerhetsavdelning, Kansli och Näringslivsavdelning.

Organisationsschema

Kommunstyrelseförvaltningens organisationsschema

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress:
Kommunhuset
Sundsgatan 29

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se


Kommundirektör
Lena Tegenfeldt

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
lena.tegenfeldt@vanersborg.se