Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-02-04

Kommunstyrelsen i korthet 4/2

Här berättar vi om av kommunstyrelsens beslut i urval.

Översiktplan

Våren 2016 ska Kommunfullmäktige besluta om kommunens översiktsplan, ÖP. En ÖP beskriver kommunens utvecklingsplaner för den fysiska miljön. Vid dagens sammanträde grupparbetade Kommunstyrelsens ledamöter om hur man i framtiden ser på frågor som till exempel handlar om levande landsbygd, attraktivt boende och kultur.

Lokal kontaktperson i arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Regeringen har utsett Mona Sahlin som nationell samordnare för att skydda demokratin mot våldsbejakande extremism. Monas uppdrag är i första hand att arbeta förebyggande tillsammans med lokala krafter som till exempel socialtjänst, lokal polis och lokala idrottsföreningar. Regeringen har bett kommunen utse en person som lokal kontaktperson. Kommunstyrelsen bestämde att utse Lennart Niklasson (S). 

Information om preliminär bokslutsrapport 2014

Varje år i april genomförs en sammanställning av kommunens bokföring (årsbokslut). Men kommunens ekonomer har redan nu gjort en förberedande sammanställning (preliminär bokslutsrapport). I sammanställningen kan man bland annat läsa att kommunen förra året investerade för 134 miljoner kronor och som helhet gick plus med 20 miljoner kronor.

Val av revisorer till turismorganisationer för mandatperioden 2015-2018

Kommunstyrelsen ska välja revisorer till det kommunala bolaget Visit Trollhättan Vänersborg AB och till föreningen ”Ideella föreningen för turismutveckling”. På dagens sammanträde valde kommunstyrelsen Thomas Boström (M) till revisor och Torsten Gunnarsson (S) som revisorsersättare i båda organisationerna.