Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-03-05

Kommunstyrelsen i korthet 4/3

Här berättar vi om av kommunstyrelsens beslut i urval.

Yttrande till Miljödepartementet om strandskyddsområden
Länsstyrelsen beslutade i slutet av 2014 att utöka det allmänna strandskyddet från 100 till 200 eller 300 meter runt Hästefjorden St, Hästefjorden Ö, Kyrkesjön (delar av), Rådanesjön, Gundlebosjön (delar av), Hullsjön, Vassbotten och Vänern. Vänersborgs kommun gillar inte beslutet och bestämde vid dagens möte vilka argument man skulle framföra i samband med att man klagar på beslutet.

Yttrande över bildande av naturreservatet Oxeklev
Naturreservat är ett naturområde som skyddas av lag på grund av att området anses särskilt viktigt för människor, blommor och djur. Länsstyrelsen har föreslagit att det skapas ett naturre­servatet Oxeklev (ligger på södra delen av Kroppefjäll). Kommunen tycker att det är ett bra förslag och bestämde vid dagens sammanträde att framföra detta till Länsstyrelsen.

Beslut om anvisningar budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2020
I mars varje år bestämmer Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten och ekonomin för nästa år och åren därefter. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten för år 2016 och ekonomin för år 2017-2020.

Tillämpningsanvisningar – Öppna sammanträden
Som allmänhet kan man normalt inte delta på kommunens nämnders möten. Men i juni förra året bestämde Kommunfullmäktige att nämnderna själva ska få bestämma om de ska låta allmänheten få delta eller inte. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen hur nämnderna mer detaljerat ska sköta frågan.  

Beslut rörande att öppna Kommunstyrelsens sammanträden
Från och med Kommunstyrelsens nästa möte (1 april) kan allmänheten delta på styrelsens möten när det ska informeras om något. Allmänheten kan fortfarande inte delta när Kommunstyrelsen fattar beslut. Innan varje möte kan man på kommunens hemsida se vilka informationspunkter som står på dagordningen.

Strategisk plan för kommunens internationella arbete 2014-2020
Kommunens alla nämnder ska arbeta med internationella frågor för att vi ska bli bättre på det vi gör. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens möte hur detta strategiskt ska gå till under åren 2014-2020.

Alla politiker får låna surfplatta
Kommunfullmäktige beslutade i höstas att alla politiker skulle få alla kommunala dokument digitalt. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens möte att alla politiker ska få låna en surfplatta. Kommunstyrelsen bestämde också hur detta mer detaljerat ska gå till.

Feriepraktik och sommarjobb i Vänersborgs kommun 2015
Kommunen har de senaste åren gjort det möjligt för elever (niondeklassare och gymnasieelever) att få feriepraktik och sommarjobb. Alla har tyckt att detta varit mycket bra. Kommunstyrelsen bestämde därför att satsa pengar på praktik och sommarjobb även denna sommar.