Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-10-08

Kommunstyrelsen i korthet 7/10

Här presenterar vi ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 7 oktober 2015.

Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2015
En årsredovisning är en sammanställning av en organisations inkomster, utgifter och skötsel under ett år. Kommunstyrelsen bestämmer varje år vad de andra nämnderna ska tänka på när de gör denna redovisning. Kommun­styrelsen bestämde vad det är som gäller för redovisningen för år 2015.

Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2016
Kommunen följer hela tiden upp hur det går med verksamheten och ekonomin. För att göra denna uppföljning enhetlig, tydlig och lättläst bestämmer Kommunstyrelsen varje år vad de andra nämnderna ska tänka på när de gör denna uppföljning. Kommun­styrelsen bestämde vad det är som gäller för uppföljningen för år 2016.

Tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2017-2019
Kommunen bestämmer varje år vilka mål man har för verksamheten och hur mycket pengar det får kosta. Målen och pengarna beskrivs i en ”Mål- och resursplan” som Kommunfullmäk­tige fastställer varje år. Planen tar mycket tid att ställa samman och det är många nämnder som ska träffas. För att ha bra möjligheter att planera bestämmer Kommunstyrelsen varje vilka tider man ska träffas. Vid dagens sammanträde föreslogs vilka tider som ska gälla för planen för åren 2017-2019. Beslut om själva planen tas i Kommunfullmäktige den 22 juni 2016.

Yttrande över samråd om planprogram för utveckling av Onsjö
Innan en kommun påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda och titta på förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Plan­program görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för byggnader, vägar och grönytor. Planprogram skickas till förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsen har fått ett program för ut­veckling av Onsjö och sa vid dagens möte att man tyckte att förslag var bra.

Antagande av tillämpningsanvisningar - Öppna sammanträden
Nämndernas sammanträden är normalt stängda för allmänheten, men Kommunfullmäktige be­slutade i juni förra året att nämnderna skulle få öppna sina möten för allmänheten om de ville. I mars i år beslutade Kommunstyrelsen hur i detalj nämnderna skulle göra om man ville öppna sammanträdena för allmänheten. På grund av de hotsituationer som kan uppstå tyckte nu Kommunstyrelsen att detaljreglerna behövde ändras. Vid dagens sammanträde beslutade Kommunstyrelsen om nya detaljregler för öppna sammanträden.

Yttrande över betänkandet Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Staten har undersökt hur man ska kunna utveckla stöd och krav för arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd.
Utredningen finns att läsa på regeringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänersborgs kommun har haft möjlighet att tycka till om utredningen. Vid dagens samman­träde bestämde Kommunstyrelsen vad man skulle tycka om utredningen. Kommunens syn­punkter finns att läsa här (, 702 kB)