Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-10-29

Kommunstyrelsen i korthet 28/10

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 28 oktober 2015.

Anvisningar för bidrag vid lönebidragsanställningar

Kommunstyrelsen bestämde redan år 1982 att vissa föreningar som anställer personer med lönebidrag skulle kunna få hjälp i form av pengar till lönen. Vid dagens möte bestämde Kommunstyrelsen nya regler för hur detta ska gå till.

Avtal med Västra Götalandsregionen om folkhälsoinsatser

Folkhälsa handlar om att stärka hälsan bland människor i samhället på olika sätt. Kommunen arbetar med folkhälsofrågor och har ett avtal med Västra Götalandsregionen som talar om hur vi ska samarbeta. Vid dagens möte bestämde Kommunstyrelsen hur det avtalet ska se ut under åren 2016-2019.

Uppsiktsplikt över bolag

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen (den lag som bestämmer vad en kommun får och inte får göra) ha koll på att de kommunala bolagen gör det de ska göra (uppsiktsplikt) och varje år fatta beslut där man berättar hur det har gått. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen att bolagen hade skött sig under år 2014.

Kommunkompassen 2017

”Kommunkompassen” är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Landsting använder för att utvärdera kommuners verksamhet. Verktyget är anpassat till kommunal verksamhet och utgår från ett medborgar- och brukarperspektiv.

Vänersborgs kommun genomförde ”Kommunkompassen” våren 2014.

Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att kommunen ska genomföra ”Kommunkompassen” igen år 2017.

Avslutning av projektet Cityvärdar

Kommunen har sedan år 2012 haft ett samarbete med Jernhusen AB (ett bolag som äger och utvecklar stationshus) och Arbetsförmedlingen om något som heter ”cityvärdar”. Cityvärdarna har haft till syfte att skapa ett tryggare och mer gästvänligt stationshus och centrum i Vänersborg. Alla har varit väldigt nöjda med cityvärdarnas arbete och tycker att cityvärdarna bidragit till att det är lugnare i centrum. Hittills har kommunen stått för 2/3 av kostnaderna och Jernhusen AB för 1/3. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att avsluta projektet, samtidigt som kommundirektören fick i uppdrag att undersöka om det finns något annat sätt att arbeta med frågorna.

Yttrande över granskningsrapport av lönerutiner 2014

Revisionsbolaget PwC har gjort en granskning av lönerutinerna och sagt att det fungerar bra, samtidigt som de föreslår några förbättringar.  Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde vad den tycker om rapporten.