Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-11-11

Kommunstyrelsen i korthet 11/11

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 11 november 2015.

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över överklagat beslut om tillstånd att anlägga ny bro över Göta älv i Göteborgs stad
I Göteborg finns en bro över Göta älv som heter ”Götaälvbron”. Bron har idag en fri seglings­höjd på 19.5 meter och är den enda spårvagnsförbindelsen över älven. Bron är gammal och måste bytas ut senast år 2020. Göteborgs kommun har beslutat att bygga en ny bro med fri seglingshöjd på 12 meter. Många kommuner runt Vänern tycker att en lägre bro skulle göra det svårare att bedriva sjöfart på Göta älv och har därför överklagat beslutet. Nu ska domsto­len besluta i frågan och har bett att få Vänersborgs kommun åsikter. Kommunstyrelsen be­stämde idag vilka synpunkter man ville framföra.

Antagande av Regler för användning av kommunens loge i Arena Vänersborg
Vänersborgs kommun har en loge i Arena Vänersborg. Tanken med att ha en loge är att den under elitbandysäsongen ska kunna användas för att bjuda in och träffa viktiga organisationer och personer. Övriga tider används logen som en kommunal sammanträdeslokal. Kommun­styrelsen bestämde i november 2009 regler för hur logen fick användas. Idag bestämde Kom­munstyrelsen nya regler för logen.

IFK Vänersborg med ansökan om bidrag till integrationsprojektet "Välkommen!"
IFK Vänersborg har ansökt om pengar till ett integrationsprojekt. Meningen med projektet är att med hjälp av bandy som idrott:

  • integrera nyanlända flyktingar och få dessa ungdomar att känna glädje och tillhörighet
  • förbättra människors kunskap och förståelse för hur det är att komma som flykting
  • minska utanförskap och främlingsfientlighet
  • sprida sporten bandy till fler länder och kulturer
  • Kommunstyrelsen bestämde vid dagens möte att ge IFK Vänersborg
    65 000 kronor per år i tre år för projektet.