Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-12-17

Kommunstyrelsen i korthet 16/12

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet
den 16 december 2015.

Socialnämnden med begäran om medel för Traineeplatser 2016
Regeringen beslutade i våras om olika sätt att hjälpa arbetslösa ungdomar. Ett av de sätten var att ordna traineejobb för ungdomar som varit arbetslösa i minst sex månader. Traineejobben är jobb där man arbetar 50 procent och går en yrkesutbildning på 50 procent. För jobben får kommunen ett bidrag av staten som täcker en del av kostnaderna. Socialnämnden, som ansvarar för traineejobben, har räknat ut att man behöver 750 000 kronor för att kunna ordna traineejobben. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen att ge Socialnämnden
750 000 kronor.

Ändrad organisation av Hälsopolitiska rådet samt namnändring
Vänersborgs kommun har tillsammans med regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) ett avtal där man bestämt hur man tillsammans ska jobba med folkhälsofrågor. Bland annat har man bestämt att man ska ha ett politiskt råd, där man diskuterar gemensamma folkhälsofrågor. Rådet heter Hälsopolitiska rådet och består av 33 personer. Nu har kommunen och HSN skrivit ett nytt avtal. Samtidigt ville rådet byta namn till ”Rådet för hälsa och social hållbarhet” och även ändra rådets organisation. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att Hälsopolitiska rådet skulle byta namn till ”Rådet för hälsa och social hållbarhet” och samtidigt ändra sin organisation.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2016
Kommunfullmäktige har bestämt vilka mål kommunen ska ha åren 2016-2018. Kommunstyrelsen och alla nämnder ska varje år bestämma sina egna mål utifrån fullmäktiges mål och samtidigt tala om hur man ska använda de pengar man fått av fullmäktige. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen vilka mål man ska ha och hur man ska använda sina pengar år 2016.

Fria resor med kollektivtrafik för kommuninvånare i ålder 75+
Kommunen beslutade för några år sedan att invånare som var 75 år och äldre skulle få fria resor med kollektivtrafiken under ”lågtrafik”. Lågtrafik är alla tider utom kl. 06.00-08.30 och 15.00-18.00 på helgfria vardagar. Från och med årsskiftet ändrar Västtrafik AB reglerna för fria resor för äldre så att den variant Vänersborg har inte kommer att finnas kvar. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att alla invånare som är 75 år och äldre ska få fria resor alla dagar, alla tider från och med den 1 januari 2016.

Preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2016 för Vattenpalatset Vänerparken AB
Förslusttäckningsbidrag är ett bidrag som ersätter en ekonomisk förlust. Vattenpalatset ansökt om ett preliminärt förlusttäckningsbidrag på ungefär 7,4 miljoner kronor för år 2016. Kommunen brukar ge Vattenpalatset ett förlusttäckningsbidrag. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att ge Vattenpalatset ett preliminärt förlusttäckningsbidrag på 7 392 000 kronor för år 2016.

Angående hyresavtalet för Vänerparken
Sedan år 2008 hyr Vänersborgs kommun lokaler i Vänerparken av Vänerparken Property AB (VPAB). Hyran är ungefär 11,3 miljoner kronor per år. Lokalerna används i första hand till vuxenutbildning, gymnasieutbildning, administration, musikskola och möteslokaler. Efter att Kunskapsförbundet Väst (KFV) startade så hyrs de flesta lokalerna ut i andra hand till förbundet till en kostnad av ungefär 7,3 miljoner kronor. När kommunen började hyra lokaler år 2008 så gjorde VPAB om lokalerna så att de skulle passa Vänersborgs kommun. Avtalet mellan kommunen och VPAB gäller under lång tid. Om Vänersborgs kommun vill gå ur avtalet innan det löper ut så kostar det kommunen ungefär 11,3 miljoner kronor. Nu har KFV sagt upp sitt andrahandsavtal och då behöver också kommunens avtal med VPAB sägas upp. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att hyresavtalet med VPAB ska sägas upp.

Medfinansiering inför bildande av Fiskeområde Vänern
Vänersborgs kommun är med i gruppen ”Fiskeområde Vänern” som jobbar med att utveckla det lokala fisket i Vänern. Jordbruksverket har beviljat gruppen ungefär 13,7 miljoner kronor i EU-pengar under åren 2014-2020. Men alla kommuner som är med i gruppen måste också vara med och betala lite grann. För Vänersborgs del är summan 55 389 kronor. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att säga ja till att ge gruppen ”Fiskeområde Vänern” 55 389 kronor.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se