Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-03-03

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 2 mars

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 2 mars 2016.

Beslut om anvisningar budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2021
I mars varje år bestämmer Kommunstyrelsen hur kommunen ska jobba med budgeten och ekonomin för nästa år och åren därefter. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrel­sen hur kommunen ska jobba med budgeten för år 2017 och ekonomin för år 2018-2021.

Feriepraktikanter/sommarjobb i Vänersborgs kommun sommaren 2016
Kommunen har de senaste åren gjort det möjligt för elever (niondeklassare och gymnasieele­ver) att få feriepraktik och sommarjobb. Alla har tyckt att detta varit mycket bra. Kommunsty­relsen bestämde därför att satsa pengar på praktik och sommarjobb även denna sommar.

Yttrande över samråd avseende detaljplan för Ursands Camping
En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. Ursands Camping ligger vid Vänerns strand, cirka fem kilometer norr om Vä­nersborgs centrum. Området omfattar även gästhamnen, badstranden och skogen. Byggnads­nämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för det områ­det. Förslaget innebär att om­rådet kan utvecklas och att allmänheten kan garanteras tillgång till stranden och hela området. Det har också varit viktigt att i planen se till att göra området till ett attraktivt besöksmål för turister och boende i Vänersborg. Kommunstyrelsen sa vid dagens möte vad man tyckte om förslaget.

Ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott och ny ledamot i Personal- och förhandlingsutskottet
Sigyn Lindbom (S) har avsagt sig uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i Personal- och förhandlingsutskottet. Därför bestämde Kommunstyrelsen att välja följande personer:
Ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Peter Trollgärde (S)
Ny ledamot i Personal- och förhandlingsutskottet
Birgitta Persson (S)


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se