Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-30

Kommunstyrelsen i korthet 30 november 2016

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 30 november 2016.

Avstående från medel
Fastighets AB Vänersborg (FABV) köpte år 2008 fabriken Toppfrys i Brålanda för 17 miljo­ner kronor. Fabriken såldes sedan till ett privat bolag för åtta miljoner kronor. Bolaget sålde i sin tur fastigheten till ett bolag för 40 miljoner kronor.

Köpen och försäljningarna granskades av EU-domstolen, som slog fast att försäljningen av fabriken till bolaget ägde rum till ett lägre pris än marknadsvärdet. Detta är att se som ett otil­låtet statsstöd. Detta ska betalas tillbaka till antingen kommunen eller FABV.

Skatteverket har sagt att man tycker att det är FABV som ska få pengarna. FABV har därför sagt att de kan ta mot pengarna. Kommunstyrelsen sa vid dagens sammanträde att man avstår från
pengarna.

Verksamhetsplan och detaljplan för Kommunstyrelsen 2017
Kommunfullmäktige har bestämt vilka mål kommunen ska ha åren 2017-2019. Kommunsty­relsen och alla nämnder ska varje år bestämma sina egna mål utifrån fullmäktiges mål och samtidigt tala om hur man ska använda de pengar man fått av fullmäktige. Vid dagens sam­manträde
bestämde Kommunstyrelsen vilka mål man ska ha och hur man ska använda sina pengar år 2017.

Uppdragsbeskrivning och målstyrning för kommunens arbetsmark­nadspolitiska åtgärder
Kommunstyrelsen är också Arbetslöshetsnämnd. En arbetslöshetsnämnd ska arbeta med att förebygga arbetslöshet och minska effekterna av arbetslöshet. Socialnämnden är den som ar­betar med frågorna och de har frågat efter tydliga mål för det kommunala arbetsmarknadspoli­tiska (AMA) uppdraget. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen vilka mål AMA ska ha för år 2017.

Överföring av vissa funktioner från Socialnämnden till Kommunsty­relsen
På Socialförvaltningen finns idag en samordnare som arbetar med drogförebyggande insatser. Eftersom samordnaren arbetar över hela kommunen och inte bara i socialförvaltningen, passar det bättre att tjänsten finns på kommunstyrelseförvaltningen. Vid dagens sammanträde be­stämde kommunstyrelsen att flytta över det drogförebyggande arbetet från socialnämnden till kommunstyrelsen från den 1 januari 2017.

Visit Trollhättan Vänersborgs med ansökan om tillfälligt utökat upp­dragsersättning
Turistbyrån i Vänersborg har flyttat från Järnvägsstationen till en centralt placerad lokal på gågatan i Vänersborg. På grund av flytten har byrån fått dubbla hyror under en tid och därför behöver byrån extrapengar för att klara av de ökade hyreskostnaderna. Vid dagens samman­träde bestämde därför kommunstyrelsen att ge byrån 150 000 kronor för dubbla hyreskostna­der.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se