Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-11

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 10 maj 2017

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 10 maj 2017.

Finansiering av projektet Wargön Innovation - etableringsskedet

Vänersborgs kommun driver ett projekt som heter Wargön Innovation. Projektets mål är att göra Wargön Innovation till ett erkänt nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för tillämpad process- och produktionsteknik för nya miljömässigt hållbara material med fokus på skogsråvara där återvinning är en naturlig del i materialcykel.
Målet är också att stärka Västsverige som etableringsregion för ny industri. Kommunstyrelsen bestämde att sätta av 2,4 miljoner kronor till projektet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se