Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-08-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 16 augusti 2017

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 16 augusti 2017.

Samverkan gällande besöksmål i åtta kommuner – V8

Kommunstyrelsens ordförande i åtta kommuner – Götene, Lidköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Vänersborg och Trollhättan – gav sina respektive kommundirektörer i uppdrag att tillsammans med övriga direktörer ta fram en avsiktsförklaring för samverkan gällande besöksmål i de åtta kommunerna.

En avsiktsförklaring har tagits fram med syfte att:

  • gemensamt arbeta för att förlänga gästens vistelse inom kommunernas geografiska område
  • gemensamt stärka områdets betydelse mot Turistrådet Västsverige och Visit Sweden
  • genom samverkan effektivisera marknadsföringen

Målsättningen är att öka omsättning för besöksnäringen i området samt att öka antalet gästnätter. Arbetet inom ramen för avsiktsförklaringen ska bedrivas som ett samarbete mellan de åtta kommunernas lokala turistorganisationer.

Kommunstyrelsen ställde sig vid dagens sammanträde bakom avsiktsförklaringen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se