Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-07

Kommunstyrelsen i korthet den 6 september 2017

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 6 september 2017.

Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2018

Kommunen följer hela tiden upp hur det går med verksamheten och ekonomin. För att göra denna uppföljning enhetlig, tydlig och lättläst, bestämmer Kommunstyrelsen varje år vad de andra nämnderna ska tänka på när de gör denna uppföljning. Kommun­styrelsen bestämde vad det är som gäller för uppföljningen för år 2018.

Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2017

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations inkomster, utgifter och skötsel under ett år. Kommunstyrelsen bestämmer varje år vad de andra nämnderna ska tänka på när de gör denna redovisning. Kommun­styrelsen bestämde vad det är som gäller för redovisningen för år 2017.

Yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till regional plan för
transport-infrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Planen redovisar förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. I planen beskrivs även miljöeffekterna. Kommunstyrelsen bestämde vilka synpunkter man ville framföra.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se