Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-01-17

Kommunstyrelsen i korthet den 17 januari 2018

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 17 januari 2018.

Uppdragsavtal vuxenutbildning
Kunskapsförbundet Väst tar hand om vuxenutbildningen för Trollhättan och Vänersborg. Varje år tar därför kommunerna fram om uppgifter om hur många platser av olika slag man vill ha och detta skrivs ner i ett uppdragsavtal till Kunskapsförbundet. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen avtalet för 2018.

Samverkansavtal med Forum Vänersborg
Stadskärnan i Vänersborg behöver utvecklas och stärkas. För att detta ska kunna genomföras på ett bra sätt behöver alla inblandade samverka. Därför har ett förslag till avtal mellan Vänersborgs kommun, Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och
Aktiebolaget Vänersborgsbostäder tagits fram. Syftet är att förstärka de
gemensamma arbetet med att stärka och utveckla Vänersborgs centrum. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen samverkansavtalet.

Ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 2025. En viktig del för att uppnå detta är att förenkla så att det blir lätt för kunden att välja biljett, köpa biljett samt att resa med sin biljett. Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har därför givit Västtrafik i uppdrag att ta fram förslag på möjliga zonstrukturer. Vänersborgs kommun har tittat på förslaget och bestämde vid sammanträdet vilka synpunkter man ville framföra.

Västtågsutredningen
I en utredning om hur tågtrafiken ska se ut år 2035 (Västtågsutredningen) säger man att målet är att öppna tretton nya stationer, under förutsättning att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter. Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas till en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Vid sammanträdet framförde kommunen sina synpunkter på utredningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se