Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-03-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 14 mars 2018

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 14 mars 2018.

Ansökan om bidrag till ungdomsarrangemang

Vänersborgs FK och Vänersborgs HC har ansökt om 100 000 kr i bidrag till vardera före­ningen för arrangemangen Vänersborg Cup och Quality Hotel Cup. Föreningarna har även frågat om man får använda Vänersvallen och ishallen utan att man behöver betala ersättning till kommunen. Kommunstyrelsen avslog ansökan om bidrag samtidigt som man sa att man ska informera föreningarna om att kommunen senare i år
kommer att fatta beslut om ett regel­verk för evenemang. Kultur- och fritidsnämnden har genom sitt beslut den 29 januari 2018 lovat föreningarna att de får använda Vänersvallen och ishallen under den tid som arrange­mangen pågår utan att betala något för det.

Yttrande över revisorernas granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning

Revisorerna har granskat kommunens strategiska kompetensförsörjning. Kompetensförsörj­ning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i organisationen. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning inte helt bedrivs ändamålsenligt. Revisorerna föreslår i rapporten att kommunstyrelsen ska genomföra en kartläggning av kommunens långsiktiga behov av kompetensförsörjning samt stärka sin ledning, styrning och uppföljning inom ramen för kommunens strategiska kompetensförsörj­ning.

Sedan revisorerna gjorde granskningen har kommunstyrelsen bland annat kartlagt och analy­serat de framtida kompetensbehoven. Den ledning, styrning och uppföljning som idag sker genom personal- och förhandlingsutskottet bedöms av kommunstyrelsen vara tillräckligt bra.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se