Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-05-10

Kommunstyrelsen i korthet den 8 maj 2018

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 8 maj 2018.

Reviderad tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021
Kommunstyrelsen bestämmer vilken tidsplan som ska gälla för arbetet med mål- och resursplanen. Enligt tidsplanen skulle fullmäktige ha fattat beslut om mål- och resursplanen vid sitt sammanträde den 20 juni. Förslagen från nämnderna ligger över de ekonomiska ramar som gäller och kommunstyrelsen ansåg att nämnderna behövde få tid att se över sitt förslag. Därför bestämde kommunstyrelsen att tidsplanen nu istället är att fullmäktige ska fatta beslut om mål- och resursplanen den 21 november 2018.

Ny ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) efter Peter Göthblad (L)
Peter Göthblad (L) har avgått som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Som ny ledamot i KSAU efter Peter, valdes Tove af Geijerstam (L).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se