Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-01-10

Kommunstyrelsen i korthet den 9 januari 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 9 januari 2019.

Information

Kommunens födelsedag firas varje år med öppet hus. I år firas födelsedagen söndagen den 3 februari mellan klockan 11 och 15 i Idrottshuset. Kommunstyrelsens ordförande hälsade alla kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och allmänhet välkomna till födelsedagsfirandet.

Fastställande av sammanträdesdagar för 2019

Kommunstyrelsen träffas vanligtvis en gång i månaden, med undantag för juli och augusti. Vid sammanträdet fastställdes följande sammanträdesdagar:

30 januari
27 februari
27 mars
8 maj
5 juni
4 september
9 oktober
13 november
4 december

Val till utskott m.m. för mandatperioden 2019-2022

Inom kommunstyrelsen finns ett antal grupper som arbetar med särskilda frågor – förberedelsefrågor (Arbetsutskottet), personalfrågor (Personal- och Förhandlingsutskottet, allmänt kallat PFU), konsumentfrågor
(Konsumentutskottet) och budgetförberedelsefrågor (Budgetberedningen). På sammanträdet bestämde kommunstyrelsen vilka personer som ska vara med i de grupperna:

Arbetsutskottet

Ledamöter
Benny Augustsson (S), ordförande
Gunnar Lidell (M), förste vice ordförande
Bo Carlsson (C), andre vice ordförande
Marie-Louise Bäckman (KD)
Henrik Harlitz (M)

Ersättare
Gunnar Henriksson (L)
Kenneth Borgmalm (S)
Dan Åberg M)
Mats Andersson (C)
Robert Johansson (KD)

Budgetberedning

Ledamöter
Benny Augustsson (S), ordförande
Gunnar Lidell (M), förste vice ordförande
Bo Carlsson (C), andre vice ordförande
Marie-Louise Bäckman (KD)
Henrik Harlitz (M)

Personal- och förhandlingsutskottet
Kenneth Borgmalm (S), ordförande
Jeanette Dahlbom (M), vice ordförande
Madelaine Karlsson (S)
Ann-Helen Selander (M)
Dan Åberg (M)

Konsumentutskottet

Ledamöter
Amanda Roos (S), ordförande
Ann-Helen Selander (M), vice ordförande

Ersättare
Elisabeth Bohlin (S)
Marianne Ramm (V)

Kommunstyrelsen har också möjlighet att utse personer som ska ingå i andra grupper. På dagens sammanträde bestämde även kommunstyrelsen vilka personer som ska vara med i de grupperna:

Näringslivsråd
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)

Dalslands Turist AB

Ledamot
Benny Augustsson (S)

Dalslands Kanal AB

Ledamot
Bo Carlsson (S)

Ersättare

Carl-Ewert Berg (KD)

Kanal AB för Stora Lee Östen

Ledamot
Bo Carlsson (S)

Ersättare
Carl-Ewert Berg (KD)

Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd

Ledamot
Bo Carlsson (S)

Ersättare
Carl-Ewert Berg (KD)

Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal

Bengt Larsson (S)

Visit Trollhättan Vänersborg AB

Ledamot
Benny Augustsson (S)

Ersättare
Gunnar Lidell (M)

Ideella föreningen för turismutveckling

Ledamot
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell M)

Ersättare
Bo Carlsson (C)
Robert Johansson (KD)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se