Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-09-04

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 4 september 2019

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 4 september 2019.

Etablering Invotech Wargön Innovations- och industripark
Företaget Invotech har skrivit till kommunen och önskat att man ska får etablera sig i Wargön Innovations- och Industripark. Idag utgår företaget från Vänersnäs och man vill gärna fortsätta att utveckla sin verksamhet i sin hemkommun när man nu växer. Invotech AB önskar köpa ca 2 000 m2 mark. Vid sammanträdet godkände kommunstyrelsen etableringen av Invotech AB på Wargöns industriområde.

Internationaliseringsbidrag – Polstjärnepriset i världen
Polstjärnepriset är landets främsta tävling och kurs för unga klassiska musiker. Efter flera års arbete är Polstjärnepriset en etablerad och mycket uppskattad tävling. En fortsatt internation­ell samverkan är betydelsefull för tävlingens fortsatta utveckling. Genom att deltaga vid inter­nationella sammanhang och konserter kan Polstjärnepriset bevaka och nätverka med institut­ioner och musiker i absolut världsklass. Polstjärnepriset har ansökt om bidrag för dessa inter­nationella aktiviteter. Kommunstyrelsen godkände vid sammanträdet ett bidrag på 37 500 kro­nor till Polstjärnepriset.

Revidering arkivbeskrivning
Reglerna säger att varje myndighet ska ha en beskrivning av myndighetens allmänna hand­lingar och ge en överblick av myndighetens information och organisation. I samband med att en ny dokumenthanteringsplan arbetades fram såg man att den gamla arkivbeskrivningen för kommunstyrelsens förvaltningar inte längre var aktuell. Vid sammanträdet antog därför kom­munstyrelsen en ny arkivbeskrivning.

Nya Riktlinjer för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda
För närvarande pågår en översyn av kommunens styrande dokument vad gäller form och inne­håll i syfte att förtydliga, förenkla och effektivisera styrningen. Med denna inriktning har reg­lerna för utdelning av minnesgåvor granskats och ändrats. Vid sammanträdet antog kommun­styrelsen nya riktlinjer för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda.

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020
Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen att man ska sammanträda följande datum un­der 2020: 29 januari, 26 februari, 25 mars, 29 april, 3 juni, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se