Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-08-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 18 augusti 2020

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 18 augusti 2020.

Uppdragsavtal med Visit Trollhättan Vänersborg AB
Visit Trollhättan Vänersborg AB är det gemensamma turistbolaget för Trollhättan stad och Vänersborgs kommun. Bolaget har till uppgift att samordna, marknadsföra och sälja besöksmålet Trollhättan – Vänersborg och detta regleras i ett avtal. Det gamla avtalet från 2014 har uppdaterats och på sammanträdet beslutades om ett nytt uppdragsavtal att gälla fr o m 1 januari 2021.

Samråd Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Åmåls kommun
Åmåls kommun har bett Vänersborgs kommun inkomma med eventuella synpunkter på ett planförslag avseende Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Kommunstyrelsen beslutar att svara Åmåls kommun att Vänersborg inte har några synpunkter på innehållet.

Åtgärder efter genomlysning Public Partner
Under 2019 anlitade kommunen ett företag, Public Partner, för att titta på kommunens organisation, ekonomi och uppdrag. Rapporten, som var klar i våras, ger förslag på ett antal åtgärder inom olika områden. Kommun­styrelsen bestämde vid sam­manträdet att avsätta 500 tkr och ge kommundirektören i uppdrag att verkställa förslagen.

Remiss gällande friluftsplan för Trollhättan stad
Trollhättan stad har erbjudit Vänersborgs kommun att komma in med synpunkter på ett förslag till Friluftsplan för Trollhättan stad. Friluftsplanen beskriver hur och varför Trollhättans stad ska arbeta med friluftsliv samt vilket friluftsliv som finns i kommunen.
Vid sammanträdet bestämde kommunstyrelsen att lämna in synpunkter genom ett så kallat yttrande.

Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen
På sammanträdet fastställde kommunstyrelsen sin möteskalender för nästa år. Arbetsutskottet sammanträder måndagar och kommunstyrelsen sammanträder onsdagar. Mötena är en gång per månad med avbrott för sommar- och julledighet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se