Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-10-07

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 7 oktober 

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 7 oktober 2020.

Angående ansökan om stöd till följd av Covid-19 Brålanda IF
Brålanda IF har ansökt om bidrag för att Covid- 19 har medfört minskade intäkter. Kommunfullmäktige har under året tillfört ett generellt extra Covid-19-stöd till föreningar baserat på det generella föreningsstöd som kommunen har. Kommunstyrelsen bedömde på mötet att det inte finns möjlighet att ge stöd utanför det regelverk som är framtaget.

Svar på granskningsrapport/revisionsrapport om bisysslor
En bisyssla är ett arbete som en anställd kan ha vid sidan av sin anställning i Vänersborgs kommun. Revisorerna har granskat rutiner och uppföljning av anställdas bisysslor. Kommunstyrelsen bestämde på sammanträdet att rutinerna ska ses över och att de ska digitaliseras för att de ska vara lättare att följa upp bisysslor.

Hemställan gällande Penséen 14
Kommunstyrelsen är förvaltare för Ellen och Knut Petrés stiftelse. Det har inkommit en förfrågan till stiftelsen från Samhällsbyggnadsnämnden om att köpa stiftelsens fastighet Penséen 14 i Vänersborg. Kommunstyrelsen beslutade, i egenskap av stiftelsens förvaltare, att avböja möjligheten att köpa fastigheten.

Svar på medborgarförslag om att sänka produktionen av CO2
I ett inkommet medborgarförslag önskar förslagsställaren att kommunen i sitt beslutsfattande ska säkra åtgärder för att tagna beslut ska ha så liten negativ effekt som möjligt på klimatet.

Kommunen arbetar med flera olika typer av åtgärder för att minska klimatpåverkan, t ex inom områden som transporter, el och uppvärmning. Kommunstyrelsen bestämde på sammanträdet att medborgarförslaget skulle avslås med anledning av att mycket arbete redan är pågående.

Anvisningar för bokslut- och årsredovisningsarbetet 2020
Årsredovisningen innehåller kommunförvaltningens bokslut inklusive koncernen med resultat- och balansräkning. Den innehåller även en kort information om de kommunala nämndernas och bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade om tidplan och innehåll för arbetet för år 2020.

Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2022-2024
Kommunens ekonomikontor samordnar planeringsarbetet för nästa tre-årsperiod vad gäller budget och verksamhet och tar fram förslag till anvisningar för arbetet. Kommunstyrelsen fastställde förslaget till anvisningar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se