Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-12-03

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 2 december 2020

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 2 december 2020.

Svar på granskningsrapport om uppföljning av strategisk kompetensförsörjning 2020
KS beslutar att arbetet med personal- och kompetensförsörjningen kan fortsätta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Budget för Fyrstads Flygplats 2021
KS beslutar att bevilja 945 000 kronor till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster under år 2021.

Yttrande över granskningshandlingar för detaljplan Brännjärnet 1 m. fl.
KS har inga synpunkter på förslag till detaljplan för Brännjärnet 1 med flera.

Antagande av yttrande över granskningshandlingar för Trestad Center västra
KS ställer sig positiv till yttrande över granskningshandlingar för detaljplan för Trestad Center västra.

Inrättande av social fond - initiativärende
KS avslår förslaget från vänsterpartiet att inrätta en social fond med finansiering ur 2020 års bokslutsresultat.

Förlusttäckningsbidrag 2021 för Vattenpalatset
KS fastställer preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2021 till 7,8 Mkr.

Hållbarhetsklivet – initiativ för en hållbar besöksnäring
KS beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ansluta Vänersborgs kommun till Hållbarhetsklivet. Det är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar turistnäring.

Ett varmt tack
Detta var årets sista KS och kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson framförde ett varmt tack till all personal för det gångna året och tillönskade alla en riktigt god jul och gott nytt år. Oppositionsrådet Gunnar Lidell avtackades med blommor.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se