Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-28

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 27 januari 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 27 januari 2021.

Förfogandeanslag för licenstilldelning för IT-säkerhet/IT-informationssäkerhet
KS tilldelar 4 miljoner kronor för IT-säkerhet samt IT-informationssäkerhet för 2021. En ökad digitalisering på grund av pandemin är ett av skälen till detta.

Internkontrollrapport 2020
KS beslutar ställa sig bakom uppföljningen av internkontroll 2020. Internkontrollen är en process genom vilken kommunens ledning samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå:

  • En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan och detaljbudget
KS fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tillhörande detaljbudget.

Planuppdrag för ändring för del av detaljplan för Hamnen och Ronnums herrgård i Vargön
KS beslutar att ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden ger planbesked och prövar en ändring av detaljplan nr 501 för Hamnen och Ronnums herrgård avseende den del som utgör fastigheten Bruket 8 i Vargön.

Stöd för ny programperiod Leader längs Göta älv 2021-2027
KS ställer sig positiv till stöd till fortsatt finansiering av Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal för en ny programperiod 2021-2027. Vänersborgs del av medfinansieringen uppgår till 187 000 kr för 2021.

Bidrag till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
KS beslutar bevilja bidrag om 238 284 kr till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se