Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-25

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet 24 mars 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 24 mars 2021.

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om omfördelning av investeringsbudget för säkerhetsåtgärder i budget 2021

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 500 tkr i samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021 från projekt VA Vänersnäs till projekt säkerhetsarbete enligt EU-direktiv.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se