Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-07

Kommunstyrelsen i korthet 6 oktober 2021

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 6 oktober 2021.

Beslut om personalbefrämjande åtgärd
KS beslutar att, i syfte att visa uppskattning gentemot personalens arbete samt för att främja näringslivet i Vänersborgs kommun, uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att köpa och distribuera presentkort till ett värde av 500 kronor per kommunanställd.

Koldioxidbudget Vänersborgs kommun
KS beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med ambition om att införa koldioxidbudget för Vänersborgs kommun år 2022. Finansiering Göta älvs vattenrådets verksamhet från år 2022.

Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2023-2025
KS fastställer anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan, det som brukar kallas budget, 2023–2025. Kommunstyrelsens ordförande medges att vid behov göra mindre justeringar i tidsplanen.

Äskande om extra medel till Vuxenutbildningen Kunskapsförbundet Väst
KS beslutar tillföra Kunskapsförbundet Väst 806 400 kr i tillfällig uppdragsersättning under 2021. Utbetalning sker under förutsättning att Trollhättans stad fattar motsvarande beslut.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se