Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-12-01

Kommunstyrelsen i korthet 22-11-30

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 30 november 2022.

Förnyat förslag till mål- och resursplan 2023-2025

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att anta mål- och resursplan enligt förnyat förslag.

Medfinansieringsavtal – nya plattformar, nytt spår samt plankorsning med skydd vid Vänersborgs station/Älvsborgsbanan

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att godkänna medfinansieringsavtal och att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att som firmatecknare signera avtalet. I förslaget ligger också att kommunfullmäktige beslutar att avsätta 21,4 miljoner kronor i 2022 års bokslut för att finansiera åtagandena.

Anvisningar för bokslut- och årsredovisningsarbetet 2022

KS fastställer anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2022 enligt förvaltningens förslag.

Avsiktsförklaring Botswana steering group

KS fastställer avsiktsförklaringen mellan Vänersborgs kommun och Chobe District Council för perioden 2023-2027.

Motion om utredning av Norra skolan som centralt placerad förskola

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att bifalla motion om en utredning av Norra skolan som centralt placerad förskola.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se