Hoppa till innehåll

Granskningsgruppen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Vänersborgs kommun har en granskningsgrupp som består av ledamöter som representerar områdena svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig samt svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Granskningsgruppen ger råd om hur man kan utveckla tillgängliga miljöer, såväl inomhus som utomhus. Det kan röra sig om exempelvis utlåtande i samband med ny- och ombyggnationer av offentliga/privata lokaler och gatumiljöer, kollektivtrafik samt råd om hur man utvecklar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i samhället i allmänhet. Granskningsgruppens kompetens spänner över ett brett område.

När granskningsgruppen kallas kommer man ut för att på plats inventera tillgängligheten. De ger råd och tips hur man ska bygga eller bygga om för att bereda personer med olika typ av funktionsnedsättningar så stor funktionalitet och tillgänglighet som möjligt.

Granskningsgruppen kan anlitas i både offentliga och privata projekt. Vänersborgs kommun konsulterar ofta granskningsgruppen för att få synpunkter på tillgängligheten i kommunen. Granskningsgruppens tjänster är helt kostnadsfria för beställaren.

KONTAKT

HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg)
Granskningsgruppen
Vassbottengatan 16
462 38 Vänersborg
0521-631 33
hso.vanersborg@telia.com

Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information
Yvonne Karlsson
yvonne.254079@telia.com

Svårt att höra
Emma Badh
070-638 86 16
emma.badh@gmail.com

Svårt att röra sig
Ing-Marie Lagher Kågerstig, sammankallande
0521-661 55, 070-557 61 55
sund26@icloud.com

Tommy Lagher, ersättare
0702-65 89 59
tlag@telia.com

Svårt att se
Hasna Kecevic
0521-631 33
hso.vanersborg@telia.com