Hoppa till innehåll

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett möte mellan funktionshinderorganisationerna och Vänersborgs kommun.

Här pratar man om frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.

I rådet kan man också ge och få information om saker som händer just nu.

I rådet finns fem politiker från kommunen och fem personer med olika funktionsnedsättningar.

Personerna har svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen eller svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

I Vänersborg ska alla få vara med.

Rådet jobbar med att göra Vänersborg bättre för personer med funktionsnedsättningar så att alla kan vara med på roliga och viktiga saker.

FN har bestämt att det ska finnas tydliga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det betyder att lagen säger att personer med funktionsnedsättning ska ha det lika bra som alla andra.

I rådet för funktionshinderfrågor pratar man om hur alla kan få det lika bra.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se