Hoppa till innehåll

 

Revisions- och granskningsrapporter 2021

Revisionsrapporter

Tabell över revisionsrapporter

Revisionsrapport

Diarienummer

Rapporteringsdatum Kommunfullmäktige

Status

Åtgärd

Granskning av delårsrapport 2021-08-31

Granskning av kommunens styr- och ledningssystem - missiv , 352 kB, öppnas i nytt fönster. (, 352 kB)


Granskning av kommunens styr- och ledningssystem - rapport , 250 kB, öppnas i nytt fönster. (, 250 kB)

KS XXXX/XX

ÅÅÅÅ-MM-DD

Hanteras

Besvarad

Läs om vilka åtgärder kommunen gjort

Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen - missiv , 201 kB, öppnas i nytt fönster. (, 201 kB)


Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen - rapport , 256 kB, öppnas i nytt fönster. (, 256 kB)

KS XXXX/XX

ÅÅÅÅ-MM-DD

Hanteras

Besvarad

Läs om vilka åtgärder kommunen gjort

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda - missiv , 210 kB, öppnas i nytt fönster. (, 210 kB)


Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda - rapport , 105 kB, öppnas i nytt fönster. (, 105 kB)

KS XXXX/XX

ÅÅÅÅ-MM-DD

Hanteras

Besvarad

Läs om vilka åtgärder kommunen gjort

Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen

Granskning av grundskolans måluppfyllelse