Hoppa till innehåll

 

Åtgärder revisions- och granskningsrapporter 2021

Beslut och åtgärder efter revisionsrapporter

Tabell över beslut och åtgärder efter revisionsrapporter

Revisionsrapport

Vilket politiskt beslut har fattats om rapporten?

Vad kommunen gjort för åtgärder efter rapporten?

Granskning av delårsrapport 2021-08-31Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom allt som revisorerna rekommenderar kommunen att göra i sin rapport.

Kommunen kommer även i fortsättningen följa lagarna för krisberedskap och varje år planera aktiviteter i sin planering för verksamheten. Det kommer leda till att:

  • dokument som styr och stödjer arbetet vid kriser är uppdaterade,
  • att politiker, chefer och andra anställda som arbetar med kriser går på utbildningar och får göra övningar,
  • att det är känt inom kommunen vilka som ansvarar och arbetar med kriser,
  • att det vi lärt oss från Covid-19 pandemin skrivs ned och används vid framtida kriser.

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Kommunstyrelsen ställer sig bakom en handlingsplan som är skriven efter vad revisorerna rekommenderar kommunen att göra i sin rapport.

Handlingsplanen beskriver de brister som revisorerna sett, vad revisorerna rekommenderar kommunen att göra, kommunens åtgärder, vilken anställd som ansvarar och tid när det är klart. Kommunen kommer bland annat göra ännu fler kontroller så att rätt summor pengar betalas ut till rätt politiker som ersättning för deras uppdrag och att ersättningen politikerna får när de egentligen skulle ha arbetat på sina vanliga arbeten är rätt. Kommunen kommer också se till att dokument som styr och stödjer ersättningarna till politikerna är uppdaterade.