Hoppa till innehåll

 

Revisions- och granskningsrapporter 2022

Revisionsrapporter

Tabell över revisionsrapporter

Revisionsrapport

Diarienummer

Rapporteringsdatum Kommunfullmäktige

Status

Åtgärd

Granskning av Överförmyndarnämnden - missiv , 425 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Granskning av Överförmyndarnämnden - rapport , 259 kB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/782
Granskning av kommunens informationssäkerhet - missiv , 173 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av kommunens informationssäkerhet - rapport , 284 kB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/667
Granskning av delårsrapport 2022-08-31 för Vänersborgs kommun - missiv , 152 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av delårsrapport 2022-08-31 för Vänersborgs kommun - rapport , 257 kB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/666
Granskning av Vänersborgs kommuns arbete med våld i nära relationer - missiv , 186 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av Vänersborgs kommuns arbete med våld i nära relationer - rapport , 301 kB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/346
Granskning av kommunens arbete med integration och arbetsmarknadsinsatser - missiv , 182 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av kommunens arbete med integration och arbetsmarknadsinsatser - rapport , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/347
Granskning av kommunens näringslivsarbete - missiv , 275 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av kommunens näringslivsarbete - rapport , 257 kB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/165
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 - rapport , 207 kB, öppnas i nytt fönster.


Revisionsberättelse 2021 med slutlig redogörelse , 793 kB, öppnas i nytt fönster.

KS 2022/166
Granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll - missiv , 354 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll - rapport , 346 kB, öppnas i nytt fönster.


KS 2022/120

2022-MM-DD

Hanteras

Besvarad

Läs om vilka åtgärder kommunen gjort