Hoppa till innehåll

Samverkan Vänersborg

I Vänersborg har man under flera års tid arbetat med gemensamma mål i den tidigare så kallade tre-nämndssamverkan. Från 2012 utvecklades arbetet till Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen. 

Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

Samverkan Vänersborgs mål:

Fullföljda studier

Syftet med arbetet:

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

Fokusområden:

Fullföljda studier, ökad skolnärvaro

Integration och social inkludering

Första linjen

Barn och ungas psykiska hälsa

 

 Fullföljda studier

  Rapport NPF

MER information

Föreläsning med Malin Gren Landell

Inbjudan (, 931 kB)

Material från dagen/föreläsningen.

Vänersborg (, 2 MB)

Bilder från powerpointpresentationen (, 1 MB)

KONTAKT

Biträdande Elevhälsochef
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon
0521-72 10 73

E-post
carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se