Hoppa till innehåll

 

Samverkan Vänersborg

I Vänersborg har man under flera års tid arbetat med gemensamma mål i den tidigare så kallade tre-nämndssamverkan. Från 2012 utvecklades arbetet till Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen. 

Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

Samverkan Vänersborgs mål:

Fullföljda studier

Syftet med arbetet:

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

Fokusområden:

Fullföljda studier, ökad skolnärvaro

Första linjen

Barn och ungas psykiska hälsa

Kartläggning av samverkansforum

 Fullföljda studier

  Rapport NPF

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 200601.pdf 465 kB 2020-06-11 13.51

Handlingsplan för psykisk hälsa, barn och unga

KONTAKT

Biträdande Elevhälsochef
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon
0521-72 10 73

E-post
carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se