Hoppa till innehåll

Modellområde - psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga

"Modellområden, psykisk hälsa barn och unga" var ett utvecklingsarbete inom Sveriges kommuner och landsting, med syftet att barns och ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet.

Arbete i projektet handlar i stora drag om:

  • Att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar genom förebyggande arbete där alla aktörer hos kommuner och landsting gör sin del.
  • Att genom modellområden stödja ett antal platser i att utveckla arbets- och samverkansmetoder som möjliggör helhetsstrategier. Dessa metoder ska kunna tjäna som nationella exempel på lösningar.

Syftet var att utveckla samverkansmodeller och arbetssätt parallellt.
Detta skedde i 14 olika modellområden spridda över landet. Ett av dessa områden var Vänersborg där Västra Götalandsregionen och kommunen samarbetar i projektet.

Modellområdets slutredovisning 2009-2011

Läs hela redovisningen här >> (, 830 kB)

Läs sammanfattningen här >> (, 313 kB)