Hoppa till innehåll

 

Organisation Samverkan Vänersborg

 Organisation

Styrgrupp
Deltagare


Befattning

Nämnd/förvaltning

Dan Nyberg, ordf

S

Ordf i Socialnämnden

Socialnämnden

Benny Augustsson

S

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Mats Andersson

C

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Henrik Harlitz

M

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Bo Carlsson

C

Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Tegenfeldt


Kommundirektör


Henrik Josten

M

1:e vice ordf

Socialnämnden

Ann-Britth Fröjd

C

2:e vice ordf

Socialnämnden

Gunnar Henriksson

L

1:e v ordf

Barn- och utbildningsnämnden

Christin Slättmyr

S

2:e v ordf

Barn- och utbildningsnämnden

Hans-Peter Norén

S

Ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Kristina Edvinsson

M

V. ordf

Kultur- och fritidsnämnden

Maud Bengtsson

S

Ordförande

Kunskapsdirektionen

Madelaine Karlsson

S

1:e v ordf.

Kunskapsdirektionen

Henrik Josten

M

2:e v ordf

Kunskapsdirektionen

?Styrelsen för NU-sjukvården

Via kommundialogHälso- sjukvårdsnämnden Norra

Karin Hallberg


Förvaltningschef

Socialförvaltningen

Sofia Bråberg


Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Svensson


Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Johan Olofson


Förbundsdirektör

Kunskapsförbundet Väst

Maria Emanuelsson


Processansvarig Norra HSN

Koncernkontoret Hälso- och sjukvård

Carianne Lundvall Karlsson


Samordnare, bitr elevhälsochef

Barn- och utbildningsförvaltningen


Ledningsgrupp
Deltagare


Befattning

Förvaltning

Karin Hallberg


Förvaltningschef, ordf

Socialförvaltningen

Sofia Bråberg


Förvaltningschef, v ordf

Barn- och utbildningsförvaltningen

Peter Martinsson


Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg

Socialförvaltningen

Åsa Turesson


Verksamhetschef Individ och familjeomsorg

Socialförvaltningen

Ulrika Gardtman


Verksamhetschef Arbete, sysselsättning och integration

Socialförvaltningen

Lena Ericsson


Elevhälsochef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Svensson


Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ida Svanberg


Verksamhetschef Kultur

Kultur- och fritidsförvaltningen

Jenny Broberg Kudryk


Avdelningschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Andreas Knutsson


Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anne Ekstedt


Folkhälsosamordnare

KommunstyrelseförvaltningenOperativ chef

Kunskapsförbundet Väst

Carianne Lundvall Karlsson


Bitr elevhälsochef, samordnare

Barn- och utbildningsförvaltningen