Hoppa till innehåll

Organisation Samverkan Vänersborg

 Organisation

Styrgrupp
Deltagare


Befattning

Nämnd/förvaltning

Dan Nyberg

S

Ordf i Socialnämnden

Socialnämnden

Benny Augustsson, adjungerad

S

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Gunnar Lidell, adjungerad

M

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Bo Carlsson, adjungerad

C

Kommunalråd

Kommundirektör

Katrin Siverby, adjungerad


Tf Kommundirektör


Henrik Harlitz

M

1:e v ordf

Socialnämnden

Ann-Britth Fröjd

C

2:e vice ordf

Socialnämnden

Mats Andersson

C

Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden

Gunnar Henriksson

L

1:e v ordf

Barn- och utbildningsnämnden

Christin Slättmyr

S

2:e v ordf

Barn- och utbildningsnämnden

Hans Norén

S

Ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Kristina Edvinsson

M

V. ordf

Kultur- och fritidsnämnden

Maud Bengtsson

S

Ordförande

Kunskapsdirektionen

Madelaine Karlsson

S

1:e v ordf.

Kunskapsdirektionen

Henrik Josten

M

2:e v ordf

Kunskapsdirektionen

?Styrelsen för NU-sjukvården

Via kommundialogHälso- sjukvårdsnämnden Norra

Karin Hallberg


Förvaltningschef

Socialförvaltningen

Sofia Bråberg


Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Håkan Alfredsson


Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Johan Olofson


Förbundsdirektör

Kunskapsförbundet Väst

Maria Emanuelsson


Processansvarig Norra HSN

Koncernkontoret Hälso- och sjukvård

Carianne Lundvall Karlsson


Samordnare, bitr elevhälsochef

Barn- och utbildningsförvaltningen


Ledningsgrupp
Deltagare


Befattning

Förvaltning

Karin Hallberg


Förvaltningschef

Socialförvaltningen

Maria Tapper Andersson


Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

Socialförvaltningen

Peter Martinsson


Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg

Socialförvaltningen

Ulrika Gardtman


Verksamhetschef

Arbete, sysselsättning, integration

Socailförvaltningen

Sofia Bråberg


Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann Nyqvist


Verksamhetschef Grundskola/Grundsärskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Pernilla Dahlstrand


Verksamhetschef Förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Ericsson


Verksamhetschef Elevhälsa

Barn- och utbildningsförvaltningen

Carianne Lundvall Karlsson


Samordnare, bitr. elevhälsochef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Christer Glännestrand


Verksamhetschef Kultur

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anne Ekstedt, adjungerad


Folkhälsosamordnare

Kommunstyrelseförvaltningen

Camilla Kauffeldt


Verksamhetschef gymnasiet

Kunskapsförbundet Väst

Theresia Jöngren


Enhetschef BUP

BUP

Ronny Brandberg


Verksamhetschef

Medpro Clinic                                  Brålanda - Torpa vårdcentral

Ingela Martinsson


Enhetschef

Ungdomsmottagningen

Sigrid Nilsson


Klinikchef Folktandvården

Folktandvården

Eva-Marie Nylander


Verksamhetschef

Barn- och ungdomshabiliteringen

Ewa Ferm Björklund


Avdelningschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Erika Kovacsne Toth


Utvecklingsledare

Vårdsamverkan Fyrbodal