Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Psynk-projektet

Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn- och unga i Sverige idag mår psykiskt dåligt.

2012 - 2014 pågick ett nationellt projekt som Sveriges kommuner och landsting ansvarade för med syfte att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.
Vänersborg var en av de kommunerna som deltog i detta projekt.

Arbetet kom att fokusera på de beståndsdelar som har identifierats som centrala under föregångsprojektet Modellområdesprojektet som avslutades 2011.


Vänersborgs slutrapport - Psynkprojektet

- Samverkan för barn och ungas psykiska hälsa


Rapporten finns att hämta här >> , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Modellområde - psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga

"Modellområden, psykisk hälsa barn och unga" var ett utvecklingsarbete inom Sveriges kommuner och landsting, med syftet att barns och ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet.

Arbete i projektet handlar i stora drag om:

  • Att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar genom förebyggande arbete där alla aktörer hos kommuner och landsting gör sin del.
  • Att genom modellområden stödja ett antal platser i att utveckla arbets- och samverkansmetoder som möjliggör helhetsstrategier. Dessa metoder ska kunna tjäna som nationella exempel på lösningar.

Syftet var att utveckla samverkansmodeller och arbetssätt parallellt.
Detta skedde i 14 olika modellområden spridda över landet. Ett av dessa områden var Vänersborg där Västra Götalandsregionen och kommunen samarbetar i projektet.

KONTAKT

Biträdande Elevhälsochef
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon
0521-72 10 73

E-post
carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se