Hoppa till innehåll

 

Genom samverkan når vi vårt mål

Den 29 maj 2013 arrangerade Psynk-projektet och temat Skolresultat och psykisk hälsa seminaredagen "En resa genom barns utveckling".

Dagen började med att Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynk-projektet gjorde en omvärldsspaning på nationell nivå och föreläste om insatser för barn och ungas psykiska hälsa.

Ing-Marie Wieselgren avslutade sin föreläsning med att säga:

- Om vi gör det här på riktigt, ändrar strukturer, jobbar annorlunda, följer upp, mäter resultat, justerar och ser till att alla tar sitt ansvar! Då kan vi lyckas!

Genom samverkan på alla nivåer kan vi nå vårt mål och se till att våra, alla barn, mår bra!

Föreläsarnas presentationer


Ing- Marie Wieselgren, projektchef Psynk-projektet, SKL
Omvärldsspaning - insatser för barn och unga (, 10 MB)

Fredrik Lindencrona, forsknings- och utvärderingsansvarig för Psynk-projektet, SKL
En resa geonom barns utveckling (, 1 MB)

Tor Wennerberg, psykolog, författare, föreläsare
Anknytningsteorin (, 272 kB)

Sture Johansson, Socialchef, Vänersborgs kommun, Johan Olofson, Kunskapsförbundet Väst
Samverkan Vänersborg (, 1 MB)

Anne-Len Kriewitz, Verksamhetschef Grundskola, Vänersborgs kommun Samverkan för ökad skolnärvaro (, 1 MB)

Mattias Fredén, Ungdomshuset
Ung i Vbg (, 998 kB)

MER information