Hoppa till innehåll

 

Koll på hälsan

Informationsfilm för nyanlända


Vänersborgs kommuns elevhälsa har tillsammans med Psynkprojektet tagit fram en informationsfilm om hälsobesök för nyanlända.

Syftet med informationsfilmen är att leva upp till Barnkonventionen, skollagen och hälso- och sjukvårdens intentioner om rätten till information och en trygg och säker vård. Tanken är att filmen ska kunna visas inför hälsoundersökningar av nyanlända elever men även andra målgrupper kan ha nytta av filmen. Filmen innehåller syn-, hörsel-, tillväxt- och ryggkontroll samt vaccination. 

Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, t ex socialtjänst och hälso- sjukvård.

Informationsfilmen om hälsobesök finns på fem olika språk: arabiska, engelska, romani, somaliska och svenska.

Klicka på länken för att se filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Malin Callh

E-post
malin.callh@vanersborg.se