Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Slutkonferens Psynk-projektet

Ing- Marie Wieselgren, projektchef Psynk-projektet, presenterade sig via länk där hon hyllade och berömde Vänersborgs kämparanda.
Hon skickade med varma lyckönskningar och en stark tro till Vänersborgs fortsatta arbete.

Se Ing-Marie Wieselgrens varma lyckönskningar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. >>

En välkomnande inledning hölls av Tove af Geijerstam (Ordf. Samverkan Vänersborg och Ordf. Socialnämnden),  Lena Eckerbom Wendel (Ordf. Barn- och ungdomsnämnden) samt Niclas Attefjord, (Ordf. Hälso- sjukvårdsnämnden 3) De påpekade alla tre hur viktigt det är med samverkan och gemensamma insaster för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. De hoppas att fler kommuner följer efter Vänersborg och kan se möjligheter i samverkan.

Selene Cortes, ambasadör för Hjärnkoll höll en gripande föreläsning med temat ”Man dör inte av stress, man slutar bara leva”. Selene växte upp i en familj med psykiska problem vilket senare resulterade i utmattningssyndrom på grund av hennes ”ångestdrivna duktighet”. Hon var sina prestationer och om hon inte presterade kände hon sig misslyckad; ”så länge jag presterar är jag värd att älskas”. ”Barn till förälder med psykiska problem fråntas rätten att vara barn”, säger Selene. Selene berättar att hon hade behövt att bli sedd och bekräftad i det hon faktiskt levde i, att någon la sig i, att hon fick sörja och ett krissamtal så att hon inte behövde känna skuld över förälderns problem. Frågan som ställs av samhället idag är ”Hur intelligent är du?” men borde ställas ”Hur är du intelligent?” istället så att stressen kanske kan lätta.

Anna Borg, skolsamordnare på KIND, (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) berättade på ett uppfriskande sätt hur viktigt det är att etablera samverkanstrukturer för att få eleverna att välja skolnärvaro och att nå elevens måluppfyllelse.Viktigt att satsa på goda relationer mellan elever och lärare genom ett bra utbyte. Att sätta mål, samverka mellan alla aktörer i barnets liv, följa upp och utvärdera för att lyckas vända frånvaro till närvaro i skolan. Aktörerna behöver ta ett gemensamt ansvar och inte skicka över det till någon annan. Hon avslutade med ett exempel om visualisering ifrån elitidrottens värld, sätt upp mål som berör eleven på lång sikt, något som motiverar för alla vill lyckas egentligen.

TV-aktuella Hillevi Wahl förelästning med titeln ”Ingen står ut med perfekta människor!” berättade om sin gripande barndom som präglades av både en missbrukande förälder och sitt matmissbruk. Hennes mamma självmedicinera sig med alkoholen som en tröst. Hillevi berättar att hon gick som i en bubbla som barn och undrade alltid ”Varför var det ingen som märkte något?”.  Psykisk ohälsa finns i många hem men det behövs en större dialog i samhället om detta annars kapslar barnet in det som resulterar i mer problem senare i livet

KONTAKT

Biträdande Elevhälsochef
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon
0521-72 10 73

E-post
carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se


Presentationer under dagen

Man dör inte av stress- man slutar bara leva , 518 kB. (, 518 kB)
Selene Cortes, Ambassadör (H)järnkoll 

Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)
Anna Borg, Skolsamordnare KIND

Presentation av Psynk-projektet , 456 kB, öppnas i nytt fönster. (, 456 kB)
Jessica Lindskog Sultan, prodessledare Psynk-projektet

Gränslös matematik , 925 kB, öppnas i nytt fönster. (, 925 kB)
Pernilla Bredberg och Anneli Fast
Pedagoger i matematik 

Team Tärnan , 333 kB, öppnas i nytt fönster. (, 333 kB)
Rahim Jassim, Rektor Tärnanskolan

Ökad närvaro , 588 kB, öppnas i nytt fönster. (, 588 kB)
Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef grundskola
Boel Jansson, verksamhetschef förskola
Lena Ericsson, elevhälsochef

VästBus , 447 kB, öppnas i nytt fönster. (, 447 kB)
Yvonne Midshult,projektledare

Samverkan Vänersborg- Områdesutveckling Torpa , 491 kB, öppnas i nytt fönster. (, 491 kB)
Kent Javette, förvaltningschef Barn- och utbildning

Gemensam ledning och styrning , 384 kB, öppnas i nytt fönster. (, 384 kB)
Fredrik Lindencrona, forskare och temaansvarig Psynk-projektet


Barnkonventionen firar 25 år!

Flera utsällare fanns på plats för att uppmärksamma barnkonventionens firande.

Ett stort tack till Rädda barnen, Gasverksgatans förskola och Biblioteket.

Tips på böcker inom ämnet finns här >> , 787 kB, öppnas i nytt fönster. (, 787 kB)