Hoppa till innehåll

Psynk-projektet

Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn- och unga i Sverige idag mår psykiskt dåligt.

2012 - 2014 pågick ett nationellt projekt som Sveriges kommuner och landsting ansvarade för med syfte att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.
Vänersborg var en av de kommunerna som deltog i detta projekt.

Arbetet kom att fokusera på de beståndsdelar som har identifierats som centrala under föregångsprojektet Modellområdesprojektet som avslutades 2011.


Vänersborgs slutrapport - Psynkprojektet

- Samverkan för barn och ungas psykiska hälsa


Rapporten finns att hämta här >> (, 2 MB)

KONTAKT

Biträdande Elevhälsochef
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon
0521-72 10 73

E-post
carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se