Hoppa till innehåll

 

Ekonomi

Nya pengar

Här får du en överblick över Vänersborgs kommuns ekonomi. Du hittar till exempel mål- och resursplaner (budget), delårsrapporter och årsredovisningar.

Du kan även få en information om hur du gör när du vill börja med e-faktura eller autogiro för kommunens räkningar. Du hittar också fonder där du efter speciella kriterier kan få stipendier.

Till vad går pengarna i Vänersborgs kommun?

Kommunen har drygt 2,2 miljarder kronor att använda till sina verksamheter varje år. Det mesta går åt till omsorg och utbildning. Nedan kan du se hur stor del av varje hundralapp som används till olika verksamheter.

Fördelning pengar

Varifrån kommer pengarna?

Skatter och statsbidrag är kommunens största inkomstkällor. Endast en mindre del är avgifter. Nedan kan du se hur stor del av varje hundralapp som kommer från skatter, statsbidrag mm.

Skatteintäkter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se