Hoppa till innehåll

Ekonomi

Nya pengar

Här får du en överblick över Vänersborgs kommuns ekonomi. Du hittar till exempel mål- och resursplaner (budget), delårsrapporter och årsredovisningar.

Du kan även få en information om hur du gör när du vill börja med e-faktura eller autogiro för kommunens räkningar. Du hittar också fonder där du efter speciella kriterier kan få stipendier.

Aktuellt

2019-07-02 Delårsrapport april 2019 (, 2 MB)
2019-07-01 Mål- och resursplan 2020-2022 (, 2 MB)
2019-05-08 Årsredovisning 2018 (, 5 MB)
2019-01-30 Preliminär Bokslutsrapport December 2018 (, 718 kB)
2018-12-11 Mål- och resursplan 2019-2021 (, 6 MB)

Till vad går pengarna i Vänersborgs kommun?

Kommunen har drygt 2,2 miljarder kronor att använda till sina verksamheter varje år. Det mesta går åt till omsorg och utbildning. Nedan kan du se hur stor del av varje hundralapp som används till olika verksamheter.

Fördelning pengar

Varifrån kommer pengarna?

Skatter och statsbidrag är kommunens största inkomstkällor. Endast en mindre del är avgifter. Nedan kan du se hur stor del av varje hundralapp som kommer från skatter, statsbidrag mm.

Skatteintäkter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16A

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se