Hoppa till innehåll

 

Årsredovisning och rapporter

Delårsrapporter

I april och augusti görs ett delårsbokslut för kommunen som innehåller en målavstämning, en finansiell analys och nämndernas redovisning.

Årsredovisning

Årsredovisningen följer upp det som kommunfullmäktige har fastställt i mål- och resursplanen för året. Den innehåller en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och övergripande nämndsredovisningar. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning där bolagen i koncernen ingår.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se